หน้าแรก จองห้องประชุม ตารางการประชุม 
ชื่อ
รหัสผ่าน
bar

พัฒนาโดย:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
โรงพยาบาลบาลลานสัก

    

ประชุมคณะกรรมการ ENV ครั้งที่ 1-2 / 2562 เวลา:00:00-00:00
ยินดีต้อนรับ
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ รพ.หนองฉาง
การประชุมประจำสัปดาห์นี้
bullet ประชุมทีม FCTลงตรวจรพ.สต. :: จันทร์ (00:00-00:00น.)
bullet ประชุมวิชาการนักศึกษาพยาบาลฝึกงาน(20/2/62 เวลา08.30-16.30) :: พุธ (00:00-00:00น.)
bullet ประชุมคณะกรรมการ ENV ครั้งที่ 1-2 / 2562 :: พฤหัสบดี (00:00-00:00น.)
bullet ชี้แจงการบันทึกข้องแพทย์แผนไทย :: ศุกร์ (00:00-00:00น.)
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ •โรงพยาบาลหนองฉาง•